BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"infernal thing" — Słownik kolokacji angielskich

infernal thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piekielna rzecz
  1. infernal przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the infernal thing was taking a long time to burst.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo