"infamous prison" — Słownik kolokacji angielskich

infamous prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niesławne więzienie
  1. infamous przymiotnik + prison rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This was the setting of one of both Pittsburgh's and Ross Township's most infamous prison escapes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo