"inerrant Word" — Słownik kolokacji angielskich

inerrant Word kolokacja
Popularniejsza odmiana: inerrant word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieomylne Słowo
  1. inerrant przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Teachers who sponsor the creation clubs must sign a commitment to "the inerrant word of God."

    Podobne kolokacje: