"indyferencja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "indyferencja" po polsku

indyferencja

rzeczownik
  1. indifference * , także: indifferency old use
    • obojętność, nieczułość, oziębłość, indyferencja, drętwota [UNCOUNTABLE]
      To the horrors of war have been added neglect, indifference and silence. (Do okropieństw wojny doszły jeszcze lekceważenie, obojętność i milczenie.)
      More than ever, we must beware of selfishness and indifference. (Musimy strzec się egoizmu i obojętności bardziej niż kiedykolwiek.)

powered by  eTutor logo