"industry news" — Słownik kolokacji angielskich

industry news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysł wiadomości
  1. industry rzeczownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Beginning in June, ioriginal content will be added such as industry news, retail case studies, and research to the site.

    Podobne kolokacje: