"industrious woman" — Słownik kolokacji angielskich

industrious woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pracowita kobieta
  1. industrious przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This simple and industrious woman had a soft heart, and the girl's youth appealed to the mother in her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo