BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"indoor league" — Słownik kolokacji angielskich

indoor league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokojowa liga
  1. indoor przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Other professional indoor leagues have existed since at least 1978.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo