"individual season" — Słownik kolokacji angielskich

individual season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): indywidualna pora roku
  1. individual przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Rivera finished 2008 with perhaps the best individual season of his career.