"individual deal" — Słownik kolokacji angielskich

individual deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobista umowa
  1. individual przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    PlayOn also has individual deals with about 300 high schools to show regular-season games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo