"individual book" — Słownik kolokacji angielskich

individual book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojedyncza książka
  1. individual przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The individual books range anywhere from $10.00 to $20.00 and a variety of titles are available.

    Podobne kolokacje: