"indistinct image" — Słownik kolokacji angielskich

indistinct image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewyraźny obraz
  1. indistinct przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She makes her way across the room to examine the photographs tacked up on the wall, which appear as indistinct gray images from a distance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo