"indiscriminate shooting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezkrytyczne zabójstwo
  1. indiscriminate przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The indiscriminate shooting continued, so the next night the bullet-riddled bodies were put on display.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo