"indifferent response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciętna odpowiedź
  1. indifferent przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Released in 1968, the album eventually achieved critical acclaim, but it originally received an indifferent response from the public.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo