"indelible image" — Słownik kolokacji angielskich

indelible image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieścieralny obraz
  1. indelible przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The indelible images of 2001, however, had to do with dancers.

    Podobne kolokacje: