"incumbent official" — Słownik kolokacji angielskich

incumbent official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik osoby piastująca urząd
  1. incumbent przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When the incumbent official opposed the appointment, he was transferred to a lesser position in a nearby county.

powered by  eTutor logo