"incredible picture" — Słownik kolokacji angielskich

incredible picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niesamowity obraz
  1. incredible przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Where did this incredible picture come from?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo