"increasingly willing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej skłonny
  1. increasingly przysłówek + willing przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Recent surveys suggest that men are increasingly willing to take them.

powered by  eTutor logo