"including tubes" — Słownik kolokacji angielskich

including tubes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym rury
  1. including przyimek + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1985, the state Supreme Court broadened the right-to-die standard to allow the withdrawal of all medical support, including feeding tubes.

    Podobne kolokacje: