"including celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym sławy
  1. including przyimek + celebrity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many people, including professional athletes and celebrities, came to Nu'uhiwa for physical therapy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo