ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"include spending" — Słownik kolokacji angielskich

include spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj wydatki
 1. include czasownik + spending rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The plan includes increased spending and a $1,000 income tax credit for each child.

 2. include czasownik + spend czasownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The benefits of alpine style include spending much less time on the route, thereby reducing objective dangers such as avalanches or blizzards.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo