"include celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj sławy
  1. include czasownik + celebrity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Subjects of the magazine included women, money, celebrities, and gossip.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo