ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"include basketball" — Słownik kolokacji angielskich

include basketball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj koszykówkę
  1. include czasownik + basketball rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There's even talk of expanding such games to include basketball.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo