"in celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

in celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w sławie
  1. in przyimek + celebrity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has no interest in celebrities and their outrageous lives.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo