"in celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

in celebrities kolokacja
Popularniejsza odmiana: in celebrity
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w sławach
  1. in przyimek + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has no interest in celebrities and their outrageous lives.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo