"impose one's way" — Słownik kolokacji angielskich

impose one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nakładać czyjś droga
  1. impose czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Any attempt to impose one's way on others will go nowhere," the statement added.

    Podobne kolokacje: