"important time" — Słownik kolokacji angielskich

important time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny czas
  1. important przymiotnik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    This is a very special and important time in any child's life.

    Podobne kolokacje: