"important news" — Słownik kolokacji angielskich

important news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna wiadomość
  1. important przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why is the line between news and advertising so important?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo