"immediately sense" — Słownik kolokacji angielskich

immediately sense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast sens
  1. sense czasownik + immediately przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They quickly sense what is happening with other people and immediately respond to their individual needs.

powered by  eTutor logo