"immediately recruited" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast rekrutować
  1. recruit czasownik + immediately przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Their ranks were immediately recruited, their pupils multiplied, and in 1802 the school was developed into an academy.

powered by  eTutor logo