"immediately popular" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast popularny
  1. immediately przysłówek + popular przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Established in 1934, the market was immediately popular with the community and has remained so ever since.

powered by  eTutor logo