"immediate withdrawal" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe wycofanie
  1. immediate przymiotnik + withdrawal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's likely that many Americans who no longer support the war still don't believe in immediate withdrawal either.