"immediate survivor" — Słownik kolokacji angielskich

immediate survivor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośredni ocalały
  1. immediate przymiotnik + survivor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He never married and she is his only immediate survivor.