"immediate successor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośredni następca
  1. immediate przymiotnik + successor rzeczownik
    Silna kolokacja

    However neither he nor his immediate successors wanted direct intervention.