"immediate report" — Słownik kolokacji angielskich

immediate report kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy raport
  1. immediate przymiotnik + report rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There were no immediate reports of injuries to others, he said.