"immediate recovery" — Słownik kolokacji angielskich

immediate recovery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy powrót do zdrowia
  1. immediate przymiotnik + recovery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But whatever Mr. Chuan does, no immediate recovery is expected.

powered by  eTutor logo