"immediate reaction" — Słownik kolokacji angielskich

immediate reaction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa reakcja
  1. immediate przymiotnik + reaction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The media wanted an immediate reaction from the Board and they got it.