BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"immediate prospect" — Słownik kolokacji angielskich

immediate prospect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbliższa perspektywa
  1. immediate przymiotnik + prospect rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At least now, when there was no immediate prospect of battle.

powered by  eTutor logo