"immediate predecessor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośredni poprzednik
  1. immediate przymiotnik + predecessor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In total, 48 people including the prime minister make up the government, seven more than its immediate predecessor.