"immediate neighborhood" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbliższa dzielnica
  1. immediate przymiotnik + neighborhood rzeczownik
    Silna kolokacja

    People coming off welfare will look to the immediate neighborhood to find a job.