"immediate neighbor" — Słownik kolokacji angielskich

immediate neighbor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośredni sąsiad
  1. immediate przymiotnik + neighbor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Only his immediate neighbors know that he is a rock star.