"immediate need" — Słownik kolokacji angielskich

immediate need kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednia potrzeba
  1. immediate przymiotnik + need rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In any case, it would more than cover their immediate needs.

powered by  eTutor logo