"immediate invasion" — Słownik kolokacji angielskich

immediate invasion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najpilniejsza inwazja
  1. immediate przymiotnik + invasion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Garibaldi was unwilling to stop at this point, and planned an immediate invasion of the Papal States.

powered by  eTutor logo