"immediate hit" — Słownik kolokacji angielskich

immediate hit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy cios
  1. immediate przymiotnik + hit rzeczownik
    Silna kolokacja

    Unlike the Pope, the light was not an immediate hit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo