"immediate hardship" — Słownik kolokacji angielskich

immediate hardship kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najpilniejsze trudności
  1. immediate przymiotnik + hardship rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This last proverb sums up a traditional view of debt as a last-resort means of affording necessities, when the alternative would be immediate hardship, perhaps disaster.

    Podobne kolokacje: