"immediate establishment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe utworzenie
  1. immediate przymiotnik + establishment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Instant conversion, followed by the immediate establishment of a temple under a leader hand-picked by Kaladon.

powered by  eTutor logo