"immediate eligibility" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najpilniejsze prawo
  1. immediate przymiotnik + eligibility rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He sought immediate eligibility which was denied.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo