"immediate change" — Słownik kolokacji angielskich

immediate change kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa zmiana
  1. immediate przymiotnik + change rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In this time, the party organization was under a considerable amount of pressure for immediate change.