"immediate care" — Słownik kolokacji angielskich

immediate care kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najpilniejsza opieka
  1. immediate przymiotnik + care rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And although the wounds are usually small, some head injuries need immediate medical care.