"immediate bond" — Słownik kolokacji angielskich

immediate bond kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa więź
  1. immediate przymiotnik + bond rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He chain-smoked and his love of tobacco had created an immediate bond between them.

powered by  eTutor logo