"immediate attraction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa atrakcyjność
  1. immediate przymiotnik + attraction rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Once there, an immediate attraction springs up between the policeman and a female member of the company.

powered by  eTutor logo